Rezultati istraživanja “Učinak COVID-19 na kazališnu publiku” (1.dio)

Istraživanje ”Učinak COVIDA-19 na kazališnu publiku”[1] predstavljeno je u Kulturnom centru Osijek tijekom Noći kazališta u sklopu programa kluba kazališne publike Klap Klap uživo. U vrijeme zatvaranja u Hrvatskoj došlo je do gašenja aktivnosti mnogih sektora, pa tako i  kazališta koja su se u kratkom vremenu preorijentirala na online aktivnosti. Uz taj skok u virtualni svijet (putem streaminga ili snimki) postavljalo se pitanje što će se dugoročno dogoditi s kazalištem i njegovom publikom. U Hrvatskoj nisu provođena istraživanja o kazališnoj publici pa je jedan od ciljeva istraživanja bio i saznati karakteristike publike, njihovo zadovoljstvo, kriterije i motivaciju.

Podaci su prikupljani od 22. svibnja do 20. lipnja 2020. preko internetske ankete na prigodnom uzorku, dijeljenjem preko društvenih mreža i elektroničke pošte. Konačni uzorak obuhvatio je 573 ispitanika, od čega 80,4 % žena i 19,6 % muškaraca. Od obuhvaćenih ispitanika najviše je zaposlenih (50,5 %), zatim slijede studenti (20,1 %), srednjoškolci (17,9 %) te u manjem postotku freelanceri, nezaposleni i umirovljenici. Najviše ispitanika dolazi iz gradova s više od 100 000 stanovnika (31,6%). Prema odlascima u kazalište u 2019. godini, najbrojniji posjetitelji kazališnih programa su zaposlene žene, visoke razine obrazovanja iz urbanih sredina.

Online kazalište

Kada su proglašene COVID-19 protuepidemijske mjere (19. ožujka 2020.), obustavljen je rad kazališta. Stoga nas je zanimalo koliko su ispitanicima nedostajale predstave i kakvo im je iskustvo online predstava. Očekivano, većini ispitanika nedostajao je odlazak u kazalište, dok 17,8% (većinom srednjoškolci i studenti) ispitanika nije osjetilo razliku.

Tablica 1. Koliko su Vam nedostajale predstave (izvedbe uživo) u periodu restrikcije?
Broj ispitanika Postotak
Uopće mi nisu nedostajale 58 10.1%
Malo su mi nedostajale 44 7.7%
Donekle su mi nedostajale 145 25.3%
Nedostajale su mi 150 26.2%
Jako su mi nedostajale 176 30.7%
Ukupno 573 100.0

 

Od 310  ispitanika (54 %) koji su gledali videosnimke predstava hrvatskih kazališta njih 19,5 % se ne sviđa, 43 % je podijeljenog stava, a 27 % posto se sviđa online doživljaj kazališta. Od onih koji su gledali predstave hrvatskih kazališta, 83% njih smatra da ništa ne može zamijeniti izvedbe uživo te 68 % njih smatra da ni kvalitetnije snimke ne mogu zamijeniti izvedbe uživo. Slični su stavovi gledatelja  videosnimki predstava inozemnih kazališta. (27% od ukupnog broja ispitanika)

Kada bi se kvalitetne online snimke predstava naplaćivale (do 40 kuna) 45 % ispitanika ne bi platilo, 26 % bi platilo, a 28 % bi možda platilo gledanje. Da kazalište uživo nema konkurenciju u kazališnom online sadržaju, dodatno je potvrđeno pitanjem: Koliko će na Vaš odlazak u kazalište utjecati činjenica da na internetu imate mogućnost besplatno pogledati video snimke predstava hrvatskih i inozemnih kazališta? Čak 51 % ispitanika odgovorilo je da uopće neće, a sigurno će utjecati samo na 6,1% ispitanika.

Motivacija za kazalište i uloga kazališta u kriznim vremenim

Većini ispitanika za posjet kazalištu nisu presudni trenutačni epidemiološki ili financijski razlozi, nego kvaliteta kazališnog programa. Kazališni repertoar presudan je za 64 % ispitanika. Što se tiče motivacije odlaska u kazalište, samoaktualizacija ima prednost ispred cjepiva protiv COVID-19, dezinfekcije prostora, razmaka između sjedala u gledalištu. Možemo reći da je kazališna publika odgovorna, ali više značaja daju socijalnoj interakciji, mentalnoj i kreativnoj stimulaciji te osjećaju kulturne pripadnosti.

Tablica 2. Koliko će na Vašu odluku o gledanju predstave utjecati kvaliteta kazališnog programa?
Broj ispitanika Postotak
Uopće neće utjecati 59 10,3%
Neće utjecati 41 7,2%
Niti neće utjecat, niti će utjecati 104 18,2%
Utjecati će 208 36,3%
U potpunosti će utjecati 161 28,1%
Ukupno 573 100 %

 

U konačnici se postavlja pitanje što publika misli o ulozi kazališta za razvoj društva u kriznim vremenima? Čak 79  % ispitanika smatra da je uloga kazališta bitna za razvoj društva (od čeka 53 % smatra da je izrazito bitna). Uz ostale indikatore koji govore o važnosti kazališta za društvo i publiku, možemo zaključiti da publika i dalje stoji uz njega. Uzevši u obzir prosječne ispitanike – visoko obrazovane zaposlene žene, nije čudno da financijski razlozi neće utjecati na posjećivanje kazališta te da su epidemiološke mjere sporedne socijalnim i kulturnim čimbenicima. Ograničenost uspjeha online iskustava gledanja sadržana je i u opisima poput Nije to to; Odlazak u kazalište znači i druženje s prijateljima, posebno odijevanje, šminkanje i sav šušur za koji se cijeli dan priprema. No, uz društveni element ispitanicima je jednako važna i kvaliteta programa. U kontekstu online kazališta to znači ne samo dramaturgiju, priču i izvedbu nego i kvalitetu snimke, kadra i montaže.

[1] Istraživanje su osmislili i proveli:

Ana Šimić, mag.cult. Teatar To Go

Toni Pranić, mag.soc. Pravni fakultet Osijek; Corvinus University of Budapest

*Ana Šimić, Toni Pranić. 2020. Prethodno priopćenje rezultata istraživanja Učinak COVID-19 na kazališnu publiku (1.), Teatar to go

Foto: Matej Oplocer, KLAP KLAP uživo