Gostovanje: Koška

Idemo u Košku posaditi Maximus botanicus zajedno s djecom iz DV Tintilinić. Izvedba je pod pokroviteljstvom Općine Koška i Ministarstva kulture i medija.

Šume i Koška…

“Krajem 18. st. u Koški počinje proizvodnja kalijevog karbonata, koji se dobiva sagorijevanjem bukovog ili drugog drveta, a upotrebljava se u proizvodnji stakla i baruta, te za štavljenje kože i proizvodnju sapuna, dok se danas koristi u kemijskoj industriji.

Polovinom 19. stoljeća podignuto je nekoliko naselja, čije su stanovništvo pretežito činili doseljeni radnici koji su se bavili krčenjem šuma. Kasnije, nakon što su naselja povezana uskotračnom prugom, koja je služila za izvoz trupaca, počelo je doseljavanje obrtnika raznih struka i raznih narodnosti. Krčenjem šuma tlo se postepeno pretvaralo u oranice, ali je prije toga trebalo riješiti problem poplava. Naime, neplanskom sječom postojeća mreža vodoka i kanala je bila zapuštena, te je trebalo izvršiti novu regulaciju riječnih tokova. Tek krajem 19. i početkom 20. stoljeća reguliran je srednji tok Vučice, a osamdesetih godina 20. stoljeća završeno je prokopavanje kanalske mreže Koške.” Izvor: Općina Koška

Ljudi i Koška…

Zapelo nam je za oko koliko puno Koška ima udruga, od sportskih do kulturnih. Zajednica je aktiva sto posto. Recimo, Konjogojska udruga Koška se bavi konjima, između ostalog, kao nematerijalnom kulturnom baštinom. Oživjeli su običaj posvete konja na Đurđevo, kada se okupljaju konji iz cijele Hrvatske te se prezentiraju različite tradicije vezane uz konja i čovjeka.

A sada nešto potpuno drugačije…

Koliko su ljudi iz Koške povezani s prirodom, potvrđuje bazen od slame, koji je uspio pronaći svoj put do središnjeg dnevnika HRT-a i RTL-a.